Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1 för personbil (Riskettan) är en obligatorisk kurs att genomföra tillsammans med din körkortsutbildning. Riskettan handlar om rattfylleri, drogmissbruk och trötthet samt andra risker i trafiken.
Vid kurstillfället är det obligatoriskt att uppvisa en godkänd id handling.

Ett par gånger om året erbjuds riskettan även på engelska. För mer information kontakta oss.

A couple of times per year the risk education 1 will be held in english. For more information, please contact us.Besök vår e-handel och boka dig till vår riskutbildning del 1 redan idag.
 


Riskutbildning del 2


Riskutbildning del 2 för personbil (Risktvåan) belyser svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden och möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.

Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur risken för olyckor är relaterat till hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå detta samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker. Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga.

Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen.

När Riskutbildning del 2 genomförs, ska eleven vara i slutskedet av förarutbildningen.
Vid kurstillfället är det obligatoriskt att uppvisa en godkänd id handling.


Kontakta gärna oss på Niklas Trafikskola för mer information.

Vi använder oss av Olofströms Trafikövningsplats. www.olofstromstrafikovningsplats.123minsida.se

loading...