AM-KÖRKORT


Hur går en teorilektion till?
För dig som ska ta ett AM-körkort för moped klass I har vi teorilektioner och praktiska
körlektioner. Det är viktigt att du redan från början förstår att teori och körning hör ihop – teorin
ska du lära dig för körningens skull.
På teorilektionerna får du inte bara lyssna till föreläsningar utan du kommer också att få delta i
diskussioner, värderingsövningar och grupparbeten. För att göra teorin så intressant och rolig
som möjligt, så använder vi oss inte bara av traditionella läromedel och demonstrationsmaterial
utan även av filmer och digitala bildspel. Allt detta syftar till att göra din utbildning så smidig
och värdefull som möjligt, men i förlängningen handlar det om att du ska stå väl rustad den
dagen du har körkortet i din hand och själv ska ge dig ut på vägen.Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra lektioner.


Mopeden
Denna lektion börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AMkörkortet.
Sedan går vi igenom och diskuterar översiktligt hur mopeder är konstruerade och hur
de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp
körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Dessutom går vi
igenom vilka skyldigheter en mopedägare har.
Förberedelse: Läs Inledningen samt avsnittet Mopeden i AM-boken.


Manöverkörning
Denna lektion genomförs på körgården och den är minst en timme lång. Vi delar in oss i
grupper om max fyra elever och varje elevgrupp har en egen lärare som visar hur övningarna
ska gå till samt hjälper till med råd och tips där det behövs. Vi kommer bland annat att öva en
del på hur man bromsar mopeden på ett säkert sätt. Detta får du träna både på asfalt och på grus.
Syftet med lektionen är att du och din lärare ska få en så bra bild av din förmåga att hantera
mopeden att nästa körlektion, som är körning i trafik, ska kunna genomföras utan att det blir
farligt.
När övningarna är klara kommer du att ha en bra uppfattning om din egen förmåga att hantera
mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar om mopeden är trafiksäker.
Förberedelse: Läs avsnittet Manöverkörning i Arbetshäftet till AM-boken.

Människan och Miljön
Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra
körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar
miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.
Förberedelse: Läs avsnitten Människan och Miljön i AM-boken. 

Trafik del I
Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara
uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.
Förberedelse: Läs avsnitten Inledande Trafik och Landsvägstrafik i AM-boken.

Trafik del II
Att köra i trafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda
kunskaper i vad du får göra, vad du inte får göra, vad du ska göra och vad du inte ska göra är
nödvändiga för att din körning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det du
behöver veta för att du ska kunna köra moped i mer trafikerade miljöer.
Förberedelse: Läs avsnitten Stadstrafik och Mörker och nedsatt sikt i AM-boken.

Körning i trafik del I
Under denna lektion övningskör du tillsammans med en trafiklärare i områden med ganska lite
trafik. Du kommer bland annat att få träna dig de grundläggande väjningsreglerna och hur du
ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer.
Förberedelse: Du ska ha varit på samtliga teorilektioner.

Körning i trafik del II
Körning i trafik del två är en landsvägsövning. Du och din trafiklärare ger er ut på en
landsvägstur som innehåller allt från små och krokiga grusvägar till raka och breda 90-vägar.
Din lärare kommer bland annat att visa hur du ska göra om du ska svänga vänster från en större
landsväg.
Förberedelse: Du ska ha varit på samtliga teorilektioner.

Körning i trafik del III
Denna övning som avslutar din utbildning handlar om att köra i starkt trafikerade stadsmiljöer.
Mopeden är ett utmärkt stadsfordon men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns
dessutom ganska dåligt. Det betyder att du själv måste ta ett stort ansvar för att inte du eller
någon annan ska råka illa ut. Tillsammans med din trafiklärare får du därför träna på en del av
stadstrafikens riskfyllda situationer.
Förberedelse: Du ska ha varit på samtliga teorilektioner.

Kunskapsprov
När du har gått igenom utbildningens alla delar är det dags för prov. Det genomförs på
Trafikverket och tid bokas via trafikskolan. Provet består av 70 kryssfrågor där ett
svarsalternativ är rätt och för att bli godkänd måste du ha minst 52 frågor rätt besvarade. Har du
hängt med bra på lektionerna och läst i din lärobok kommer du troligen att klara provet utan
problem. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ditt körkort. Har du däremot för
många fel får du boka tid för omprov.