Introduktionsutbildning

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare. Både du som önskar bli handledare vid privat övningskörning och eleven du önskar bli handledare för måste genomföra introduktionsutbildningen.

För att din ansökan om att bli handledare ska bli godkänd av Transportstyrelsen måste du som handledare bland annat:

  • ha fyllt 24 år
  • ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.


Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.

Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och din elev redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller din elev gå introduktionsutbildning.


En introduktionsutbildning är minst 3 timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Introduktionsutbildningen kan kortfattat delas in i tre olika delmoment som samtliga genomförs vid ett och samma tillfälle.

  • Delmoment 1: Genomgång av körkortsutbildningens mål och innehåll.
  • Delmoment 2: Regler för övningskörning.
  • Delmoment 3: Hur man planerar och strukturerar övningskörningsviktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.


Besök vår e-handel och boka dig till introduktionskursen redan idag.

loading...