motorcycle

car

trailer

Moped

News

Social Media

Riktlinjer gällande coronavirus, covid-19 Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset i Sverige till mycket hög och det är viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. På Niklas Trafikskola AB vill vi att du ska känna dig trygg med att vi noga följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger. Med anledning av den uppkomna situationen med risk för smittspridning av Coronavirus covid-19 uppmanar vi till extra försiktighet inför ert besök hos oss. Inför din lektion var noga med handhygien och att inte utsätta någon för onödiga risker. Vid minsta tecken på förkylning, halsont, hosta eller dylikt, med eller utan feber, allmän sjukdomskänsla eller om du varit i kontakt med någon smittad ber vi dig att inte besöka trafikskolan och istället avboka din lektion/ditt besök. Avbokning sker via Elevcentralen eller kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig. Personer som rest utanför Sveriges gränser de senaste 14 dagarna uppmanas boka en lektion / besöka trafikskolan längre fram i tiden. Vänligen respektera dessa riktlinjer för att vi ska kunna arbeta med att begränsa smittspridningen! Även om du är frisk är det viktigt att begränsa smittspridningen med hjälp av ex. god handhygien. Kontakta oss niklas@niklastrafikskola.se Telefon: 0476-139 00 www.niklastrafikskola.se

Contact us

Phone: 0476-139 00
Mail: niklas@niklastrafikskola.se

Visiting address: Linnégatan 1b
                              34332 Älmhult

Opening hours office:
Monday och Thursday 13.30 - 17.30
 

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.